Προσθετική Οδοντιατρική

Ολική λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση στόματος στη Μυτιλήνη.

Τι είναι η προσθετική οδοντιατρική;

Η προσθετική οδοντιατρική είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με την αποκατάσταση του στόματος του ασθενή σε περιπτώσεις απώλειας δοντιού ή δοντιών.

Στόχος της προσθετικής είναι η αποκατάσταση του στόματος του ασθενή λειτουργικά (μάσηση, ομιλία, εξάλειψη πόνου κ.α.) και αισθητικά (χαμόγελο, χείλη, εμφάνιση προσώπου κ.α.).

Η Οδοντική Προσθετική περιλαμβάνει την:

Ακίνητη προσθετική

Η ακίνητη προσθετική αποκατάσταση περιλαμβάνει εργασίες μόνιμα προσκολλημένες στο στόμα (στεφάνες, γέφυρες ) και είναι μια μακροπρόθεσμη λύση που αντιστρέφει την αρνητική επίδραση της απουσίας των δοντιών με τους εξείς τρόπους:
Η ακίνητη προσθετική πρόκειται για μια δοκιμασμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνική που εφαρμόζεται από ειδικούς ιατρούς με σκοπό να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στον ελάχιστο χρόνο.

Κινητή Προσθετική

Υπάρχουν περιπτώσεις που η έλλειψη δοντιών δημιουργεί την ανάγκη κατασκευής κινητών προσθέσεων. Στη σύγχρονη Οδοντιατρική υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστούν τέτοιες προσθέσεις που να είναι όσο το δυνατόν αντίγραφο των φυσικών δοντιών του ασθενή και βολικές από τον ίδιο. Μπορούν να αντικαθιστούν λίγα ή όλα τα δόντια του φραγμού και να στηρίζονται σε δόντια, μαλακούς ιστούς, εμφυτεύματα ή συνδυασμό αυτών.

Οι κινητές προσθέσεις τοποθετούνται και αφαιρούνται από τον ίδιο τον ασθενή, χωρίς να είναι μονίμως τοποθετημένες στο στόμα του. Η κατασκευή μιας κινητής αποκατάστασης αποτελείται από τεχνητά δόντια φτιαγμένα από ακρυλικό υλικό τοποθετημένα πάνω σε μία ακρυλική βάση. 

Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματά της είναι ότι οι αποκαταστάσεις έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Το μόνο που χρειάζονται με το πέρας των χρόνων, λόγω της φυσιολογικής  οστικής απορρόφησης των γνάθων, είναι μια αναγόμωση. Με την αναγόμωση επιτυγχάνεται γέμισμα εσωτερικά με κατάλληλο υλικό, ώστε οι αποκαταστάσεις να συνεχίσουν να εφαρμόζουν σωστά στις γνάθους.

Δείτε τι λένε οι ασθενείς μας