Χειρουργική Στόματος

Χειρουργικές επεμβάσεις στόματος με χρήση τοπικής αναισθησίας.

Με τι ασχολείται η χειρουργική του στόματος;

Η Χειρουργική Στόματος περιλαμβάνει τη χειρουργική παθολογία και την εγχειρητική των ανωμαλιών και νοσημάτων του οδοντοφατνιακού φραγμού, του στόματος και των γνάθων που δύνανται να αντιμετωπιστούν χειρουργικά στα πλαίσια παροχής της οδοντιατρικής περίθαλψης. Δηλαδή, περιλαμβάνει τις χειρουργικές επεμβάσεις που στη μεγάλη πλειοψηφία τους πραγματοποιούνται υπό τοπική αναισθησία σε ένα οδοντιατρείο.

Ενδεικτικές επεμβάσεις τέτοιου τύπου αποτελούν:

Χειρουργική εξαγωγή δοντιών και ριζών

H εξαγωγή δοντιού είναι μια οδοντιατρική εργασία, κατά την οποία γίνεται η αφαίρεση ενός δοντιού ή ρίζας από το οστό των γνάθων.

Κύριες αιτίες εξαγωγής δοντιών είναι:

Η επέμβαση είναι εξαιρετικά απλή και πραγματοποιείται στο χώρο του ιατρείου με χρήση τοπικής αναισθησίας.

Μετά την αναισθητοποίηση της περιοχής ακολουθεί μικρή τομή και χειρουργική αφαίρεση της ρίζας ή του δοντιού, μία διαδικασία απολύτως ανώδυνη που ολοκληρώνεται πολύ σύντομα, με ελάχιστη ταλαιπωρία για τον ασθενή.

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστων δοντιών

Έγκλειστο καλείται ένα δόντι όταν δεν έχει ανατείλει κατά την αναμενόμενη γι’ αυτό χρονική στιγμή εντός της στοματικής κοιλότητας. Βρίσκεται εντός του φατνιακού οστού και περιβάλλεται από ούλα.

Δόντια τα οποία συχνότερα παραμένουν έγκλειστα είναι οι φρονιμίτες (σωφρονιστήρες) και οι κυνόδοντες. Ωστόσο και τα υπόλοιπα δόντια μπορούν να είναι έγκλειστα.

Υπάρχουν περιπτώσεις που τα δόντια αυτά δημιουργούν προβλήματα και κρίνεται αναγκαίο να αφαιρεθούν.

Αυτές είναι:

Η εξαγωγή του φρονιμίτη είναι δυσκολότερη σε σχέση με εκείνη ενός δοντιού που έχει ανατείλει κανονικά μέσα στο στόμα και εκτελείται από αρκετά πεπειραμένο χειρουργό οδοντίατρο ή από γναθοχειρουργό.

Χειρουργική αφαίρεση κυστών και μικρών καλοηθών όγκων

Οι κύστεις των γνάθων αποτελούν μια ακόμη συχνή παθολογική κατάσταση της στοματικής περιοχής και συχνά δημιουργούν προβλήματα όπως μολύνσεις και αποστήματα, απώλεια γειτονικών δοντιώνακόμη και κατάγματα των γνάθων.

Η ενδεδειγμένη θεραπεία για την αντιμετώπισή τους είναι η χειρουργική αφαίρεση. Η επέμβαση αφαίρεσης μιας κύστης γίνεται  συνήθως στο ιατρείο με τοπική αναισθησία και είναι συνήθως μια απλή διαδικασία. Κατά την επέμβαση αφαιρείται πλήρως η κύστη και καθαρίζεται η περιοχή.

Εξίσου σημαντική είναι η διευκρίνιση και αντιμετώπιση της αιτίας που τις δημιούργησε καθώς και η αναπλήρωση του οστικού ελλείμματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα της παθολογικής κατάστασης. 

Καλοήθεις όγκοι μπορεί να εντοπίζονται είτε στους μαλακούς ιστούς είτε στα οστά των γνάθων. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η έγκαιρη ανακάλυψη των βλαβών αυτών, η χωρίς καθυστέρηση αξιολόγηση τους και η άμεση αντιμετώπιση ώστε να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση του προβλήματος.

Η θεραπεία των καλοήθων όγκων είναι η χειρουργική αφαίρεση τους και ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης μπορεί να χρειαστεί να γίνει είτε άμεση είτε καθυστερημένη αποκατάσταση της περιοχής με τα κατάλληλα μοσχεύματα.

Δείτε τι λένε οι ασθενείς μας